Kinderfysiotherapie Zeewolde


Kinderfysiotherapie Zeewolde is sinds 1 mei 2013 gevestigt in het medisch centrum Gildenpoort op Gildenveld 20G te Zeewolde. Kinderfysiotherapie Zeewolde werkt hier samen met huisartsenpraktijk Polderwijk, Fysio Focus, Fysiotherapie Brouwer en psychologen praktijk Vital Menswerk in het Medisch Centrum Polderpoort. Natuurlijk bent u ook van harte welkome wanneer u patient bent bij een andere huisarts. 

 

Op de facebookpagina van Kinderfysiotherapie Zeewolde kunt u de laatste ontwikkelingen van de praktijk volgen.  

 

Thuis en in de praktijk

Wanneer u voor het eerst met uw kind komt, vindt een gesprek plaats waarin wordt ingegaan op de hulpvraag. Vervolgens zal uw kind fysiotherapeutisch worden onderzocht en getest. Na aanleiding van de bevindingen wordt het onderzoeksverslag en behandelplan gemaakt, wat met u wordt besproken.

De behandeling van de kinderfysiotherapeut is erop gericht om de mogelijkheden en het zelfvertrouwen van uw kind te vergroten. Vaak kan dit door de motorische mogelijkheden van het kind te veranderen en/of uit te breiden. Het oefenmateriaal dat wordt gebruikt lokt beweging uit en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten.

Ook bij zuigelingen wordt samen met u gekeken naar uw kind. Dit gebeurt meestal in de thuissituatie. De behandeling, afgestemd op de hulpvraag, zal voor een groot deel bestaan uit hanterings- en speladviezen aan u als ouders. De behandeling wordt hierdoor meer een onderdeel van het dagelijks leven van uw kind. Ook voor de zuigeling moet de behandeling plezierig zijn. Dit kan alleen als  op het juiste niveau wordt afgestemd en het kind niet wordt overvraagd.


Praktijkregelement en Privacyregelement

  

 

UA-38623473-1