Tarieven Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherpie wordt vergoed uit de basisverzekering. Mocht het maximale aantal behandeling verbruikt zijn dan worden de behandeling particulier bij u in rekening gebracht. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd.  

Screening intake onderzoek 40 minuten €50,-
Screening intake onderzoek aan huis 50 minuten €65,-
Individuele zitting 40 minuten €47,50
Individuele zitting aan huis 40 minuten €62,50
Instructie/overleg met ouders en/of verzorger 40 minuten €50,-
Kinderfysiotherapeutisch rapport €50,-

Tarieven Psychomotorische Therapie

Intakegesprek
Duur:                   40 minuten 
Kosten:                €80,-
Tijdens het intake gesprek kunnen we met het kind en de ouders, of alleen de ouders inventariseren wat de hulpvragen zijn. Tijdens het intake gesprek zal ik deze uitvragen en aan de hand daarvan een behandelplan maken. Dit behandelplan maak ik op na twee of drie behandelingen van het kind. 
Naar aanleiding van de intake en het vervolg bepaal ik samen met de cliënt de frequentie van de behandeling. Hier zit geen minimum of maximum aan verbonden.

Intakeverslag en behandelplan
Kosten:                €80,- 
Voor het intakeverslag en het behandelplan samen vraag ik een vergoeding van €80,-. Dit is eenmalig. Na het opstellen van het intake verslag en het behandelplan ga ik verder met het behandelen. Tijdens het behandelen zullen de doelen geëvalueerd worden, dit doe ik per 6 weken. Aan de hand van de eerste zes weken maak ik een tussen evaluatie/ eind evaluatie verslag. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

PMT behandeling
Duur:                   40 minuten
Kosten:                €80,-

PMT wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt zelf bij u verzekeraar nagaan of PMT vanuit u aanvullende verzekering wordt vergoed. PMT valt volgens de zorgverzekeraars onder alternatieve geneeswijzen. 

De facturen PMT worden rechtstreeks naar u als ouders/verzorgers van het kind verstuurd en u bent verantwoordelijk voor de betaling hiervan binnen de gestelde termijn. 

Hieronder een weergave van de gegevens die nodig kunnen zijn voor de verzekeraar:

NVPMT lidnummer: 109250
SRVB lidnummer: 109250
Persoonlijke AGB code: 90104029